Всички видове автоматични, противопожарни, херметични, специализирани входни системи за бизнеса и индустрията.

work

Аварийно-изходни врати

Аварийно-изходните врати съчетават функционалността на плъзгаща се врата с възможност за отваряне на частите си, като това дава възможност за увеличаване на площта на евакуация.
Основните им атрибути са:

  • Съчетава функционалността на автоматична врата с възможност за разделяне от листата в посока на излизане.
  • В случай на извънредна ситуация, листата се откажат от простото натискане тези навън.
  • Препоръчва се за основните изходни врати в обществени сгради или в инсталации, където понякога се изисква по-голям от нормалния изход.
  • Максимална сигурност.
  • Може да бъде персонализиран в мерките и цветовете.
  • Широка гама от аксесоари.